Stavlundstøa G

ård

 

På lag med naturen

Landskapspleie med Kasjmirgeit


Vokser området ditt over med kratt og busker?


Geitene leies ut for nedbeiting av vegetasjon og kratt. 

Antall vil tilpasses etter behov og ønsket beiteperiode. Vi kan tilby landskapspleie med virtuelt gjerdesystem, NoFence, der hvor det ikke finnes gjerder fra før.

Geiter er flokkdyr som egner seg meget godt til landskapspleie. Dyra beiter busker og trær opp til 1,8m høyde. Det som er spesielt med geit er at de rundbarker. Lar du krattet stå vil etterhvert roten tørke inn å dø ut.

Pris er 45,- pr geit, pr. dag. Vi leier ut minimum 5 stk. da de er flokkdyr.
stavlundstoa@gmail.com

Lisa: 94136546

 

Bjarne: 91199642


Vestre Ådal 21 a, 

3516 Hønefoss